Οι ιθαγενείς αμερικανικές φυλές άρχισαν να κατασκευάζουν κοσμήματα για προσωπική στολιδιά πριν από 10 χιλιάδες χρόνια, ως μέσο οπτικής παρουσίασης της ατομικότητας, της κατάταξης και της ιστ… Read More


Second could be the evil eye that appears to harm Other individuals deliberately, and 3rd will be the concealed evil eye—it can be unseen but present in many occasions—and may be warded off with the sporting of evil eye beads.After viewing products depth webpages, look in this article to search out a straightforward approach to navigate back to… Read More


The main jewellery that male at any time wore are lost while in the depth of pre-historic moments and it is not possible to trace them. So, analysis hasn't yet confirmed if jewellery use preceded using garments or the alternative. The psychological explanations which led to the use of jewellery can also be unfamiliar no matter if it absolutely was … Read More


Wedding bands (constantly a gift from spouse to spouse) ended up normally worn by Western Adult men in the Victorian age over the remaining hand pinky finger,[19] Though couple of British Adult men wore wedding rings right up until Globe War II.[sixteen] On account of masculine limitations, Adult men have been inspired to use a second ring whenever… Read More


Κοσμήματα από ΘιβέτΤα κοσμήματα και η τέχνη του Θιβέτ είναι βαθιά συμβολικά. Είναι μέρος της καθημερινής ζωής και συνδέεται με θρησκευτικές πεποιθήσεις. Οι Θιβετιανοί είναι βουδιστές και η … Read More